Biacomex S.A.
Siedziba: Siedziba: Białystok Elewatorska 11/1 15-620 Białystok
Zarząd: Marian Dec, Zbigniew Dec, Maciej Dec
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000047861 Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
NIP: 5420200866
REGON: 050554320
designed & powered by: cloudsofthouse.com